streda 19. decembra 2012

Prečo Kniholub?

Združenie ASIL – asociácia ilustrátorov v roku 2012 zahájilo tradíciu ilustrátorských konferencií a to prvou konferenciou svojho druhu na Slovensku pod názvom PIKTO12. Témou konferencie bola Kniha ako vizuálny celok: Ilustrácia a grafická úprava. Konferencie sa zúčastnili profesionáli z oblasti ilustrácie, grafického dizajnu a vydávania kníh a spoločne pomohli objasniť mnohé témy, ktoré rezonujú medzi jednotlivými aktérmi v procese tvorby knihy. Zároveň sa počas vášnivých diskusií otvorili témy vyžadujúce nielen dlhodobú diskusiu na odbornej úrovni, ale aj konkrétne kroky, ktorých cieľom je vytvorenie kritickej
názorovej platformy v oblasti vizuálnej stránky knižnej tvorby na Slovensku. Jedna z možností, ktorá sa v tejto súvislosti ponúka, je vhodne zvolenou formou poskytovať vydavateľom odbornú spätnú väzbu a verejnosti recenzie kníh.Knižný grafik a typograf Boris Meluš po konferencii PIKTO12 povedal: „Je otázne, kto by mal napĺňať rolu policajta, keďže pre novinárov je táto problematika príliš okrajová, a teoretikov dizajnu či ilustrácie, je na Slovensku ako šafránu a nikto z nich sa nevenuje dlhodobo kritike či analýze vizuálnej kultúry kníh. Tá by totiž pomohla aj samotným vydavateľom, ktorí takto nedostávajú adekvátnu spätnú väzbu a stále omieľajú len mantru predajnosti.“ Kedže jedným z hlavných cieľov združenia ASIL bolo už pri jeho vzniku v roku 2008 mapovať dianie v oblasti ilustrácie, iniciovať a podporovať netradičné projekty a vytvárať platformu pre diskusie o problematike knižnej a ilustrátorskej tvorby, urobilo vedenie združenia - následne po konferencii PIKTO12 -  rozhodnutie, že ASIL  na seba v spolupráci s renomovanými odborníkmi zoberie úlohu policajta a prostredníctvom verejného hodnotenia vizuálnej stránky ilustrovaných kníh naštartuje v spoločnosti diskusiu, ktorá nadviaže na zárodok, ktorý sa objavil už na konferencii.

„PIKTOm sme pootočili kohútikom, takže aj keď ešte stále netečie, kvapká trošku viac.“
Ďuro Balogh, ilustrátorEdukatívny charakter projektu zacielený na širokú verejnosť môže mať z dlhodobého hľadiska takmer hmatateľné výsledky. Nielen rodičia a čitatelia sú častokrát stratení v nevkusnej ponuke knižných titulov na pultoch slovenských kníhkupectiev. Projekt sleduje ambiciózny cieľ prostredníctvom intenzívnej medziodborovej diskusie vytvoriť verejnosťou rešpektovanú názorovú platformu, ktorá bude v konečnom dôsledku vychovávať aj vydavateľov a kníhkupcov, a ovplyvňovať verejnú mienku - čitateľa - v oblasti zvýšenia nárokov na vizuálnu stránku kupovanej literatúry.

„Vizuálna stránka knihy nie je nejaký „nekomerčný“ bonus pre náročných. Je to esenciálna súčasť knihy.“ napísal Juraj Kušnierik po konferencii PIKTO12Pre projekt s názvom KniHoLub si ASIL zvolil mediálny piestor s momentálne najširším spoločenským aj sociálnym záberom - internet. Projekt blogu sleduje ambíciu pravidelne kriticky hodnotiť knihy vydávané na Slovensku a k tomuto cieľu plánuje využívať legálnu možnosť virálneho šírenia informácií aj prostredníctvom sociálnych sietí a tak zasiahnuť čo najširšie spektrum čitateľov.

Obsahom blogu budú texty, recenzie, komentáre a diskusie na odbornej úrovni, a v spolupráci s kvalifikovanými odborníkmi z oblasti knižnej tvorby. Do tejto kategórie každopádne patrí - dizajnér, ilustrátor, typograf, knižný grafik, spisovateľ, vydavateľ, kníhkupec a nakoniec aj sám čitateľ. Predbežné zameranie obsahovej stránky blogu s názvom KniHoLub je nasledovné:

- recenzie ilustrovaných (aj neilustrovaných) vizuálne kvalitných kníh
- odborná a konštruktívna kritika kníh vydávaných na Slovensku
- články o pozitívach slovenského knižného trhu a úvahy o jeho smerovaní a nedostatkoch
- rebríčky kníh ilustrovaných slovenskými ilustrátormi a výtvarníkmi podľa vybraných kritérií – napr. vizuálna kvalita, estetika, edukatívnosť
 - názory a komentáre kompetentných osobností a profesionálov:
- rozhovory so spisovateľmi, vydavateľmi a inými osobnosťami z kultúrnej oblasti
- sledovanie diania v zahraničí – knižky, vydavateľstvá, podujatia
- aktuality a pozvánkyZástupcovia združenia ASIL sú presvedčení, že projekt KniHoLub bude pre slovenské knižné prostredie jednoznačným prínosom. Má potenciál ponúknuť pokrivkávajúcej vizualite našich kníh reflexiu, ktorá tu chýba a nasmerovať tak odbornú, ako i laickú verejnosť smerom k vyššej kvalite na Slovensku publikovanej literatúry.

V dlhodobom horizonte plánuje združenie rozšíriť okruh cieľovej skupiny a posunúť tento projekt do prostredia iných médii, v prvom kole predovšetkým do rozhlasu. Súčasťou tejto vízie sú napríklad pravidelné vstupy zo Slovenského rozhlasu vo forme odporúčanej vizuálne kvalitnej literatúry. Aj tlak médií a názory mienkotvorných osobností môžu totiž napomôcť prebudiť v bežnom čitateľovi citlivejšie vnímanie rozdielov vo vizuálnej kvalite publikácií. Zvvyšujú tak pravdepodobnosť, že kompetentné vydavateľstvá prehodnotia svoj postoj k vydávanej literatúre, ktorá vychováva človeka od najútlejšieho veku.

„Keď sa dieťa učí spoznávať svet, prstom ukazuje na ilustrácie a snaží sa pomenovať, čo vidí, zisťuje ako veci fungujú a v akých vzťahoch sa nachádzajú v rôznom kontexte. Dobrý ilustrátor je cez svoje dielo druhým tichým rodičom, priateľom a učiteľom.“ Julo Nagy, dizajnér, riaditeľ ASILu


Foto © Martina Zuzana Šimkovičová
Text © Daniela Šicková a Mária Nerádová.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára